Informacje

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Fundacja EUL jest młodym uniwersytetem ludowym. Powstała w 2015 roku w Grzybowie, jako „najmłodsze dziecko” fundatorów: Ewy i Petera Stratenwerthów.
Główną grupą, do której kierujemy działania Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, są osoby dorosłe, szczególnie młode, zainteresowane ekologicznym rolnictwem, wytwarzaniem żywności, tradycyjnym rzemiosłem, kulturą i ekologią.
 

Tematem przewodnim w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym jest agroekologia. Realizujemy dwuletnie kursy, podczas których studenci odbywają praktyki w najciekawszych gospodarstwach ekologicznych w Polsce, uczestniczą w czterech długich zjazdach stacjonarnych w Grzybowie oraz krótkich wizytach studyjnych w różnorodnych polskich gospodarstw ekologicznych. W ten sposób staramy się ukazać zawód rolnika ekologicznego w kontekście globalnym, regionalnym i lokalnym, pokazać piękno i sens tej pracy, nie ukrywając trudów i niepowodzeń, jakie mogą być udziałem każdego, kto podejmie wysiłek podążania tą drogą. Staramy się o to, aby każdego młodego człowieka, decydującego się podjąć naukę na naszym Uniwersytecie, wyposażyć w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby mógł samodzielnie rozpocząć własną ekologiczną inicjatywę na wsi.
Pod poniższymi adresami udostępniamy krótkie filmy obrazujące czym są kursy na naszym uniwersytecie i dlaczego są one poświęcone tematyce rolnictwa ekologicznego: https://www.youtube.com/watch?v=pPci3j4kYGE&feature=emb_title
Oprócz współpracy w realizacji dwuletniego kursu rolnictwa ekologicznego metodą uniwersytetu ludowego, Fundacja EUL angażuje się w organizację kursów krótkich w obszarze agroekologii oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i wydarzeń upowszechniających dotyczących uniwersytetów ludowych. Przedstawiciele Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego uczestniczyli też aktywnie w opracowaniu Programu Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, który w efekcie doprowadził do powstania Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych.
Owocem współpracy międzynarodowej Fundacji z innymi organizacjami są także liczne publikacje wydane w latach 2016-2020 na temat pedagogiki grundtvigiańskiej, m.in.  „Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja. -Współczesność - Wyzwania Przyszłości", „Ziemia, która żywi" – podręcznik do realizowanego kursu rolnictwa ekologicznego, „Uniwersytety Ludowe wobec Wyzwań Antropocenu", „Jak uczyć w grundtvigiańskim stylu. Materiały z trzech kursów dla nauczycieli w Polsce, Danii i w Niemczech” i „Jak uczyć agroekologii w grundtvigiańskim stylu? Przewodnik metodyczny” (programy kursów i scenariusze zajęć). Ukazywały się one drukiem, zazwyczaj w nakładzie około 200-250 sztuk, są również udostępnione online na stronie: http://www.ziarno.grzybow.pl/publikacje/biblioteka-publikacji-projektowych

Sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Zapisz się do Newsletter...

...i już zawsze będziesz na bieżąco!