Informacje

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE „ZIARNO”
 
Stowarzyszenie ZIARNO działa nieprzerwanie od 1995 roku. Intencją kilkunastu założycieli, w tym wielu rolników ekologicznych, było powołanie organizacji, która działałaby na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, a także na rzecz edukacji i rozwoju społeczności lokalnej. Byli wśród nich Ewa Smuk-Stratenwerth i Peter Stratenwerth, małżeństwo, które od ponad 30 lat angażuje się w prowadzenie gospodarstwa i przetwórstwa ekologicznego oraz edukację ekologiczną. Ewa od 1992 roku, tj. od czasu gdy w trakcie pobytu w Danii zetknęła się z ideą uniwersytetów ludowych, konsekwentnie wprowadza ją w środowisku polskiej wsi.

Pierwsze kursy uniwersytetu ludowego zainicjowała w 2001 r. Od tego czasu z jej inspiracji i pod jej merytoryczną opieką zostało zrealizowanych ponad 45 kursów dla mieszkańców terenów wiejskich z Polski, Litwy, Węgier, Słowacji, Irlandii i Danii (najwięcej w ramach programu Socrates-Grundtvig i Erasmus+). Trwały one od kilku tygodni do kilku miesięcy i wzięło w nich udział ok. 1500 dorosłych.

W grudniu 2018 na 25-lecie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Stowarzyszenie ZIARNO otrzymało nagrodę główną w kategorii Edukacja Dorosłych w konkursie EDUInspiracje za najlepiej prowadzone programy edukacyjne skierowane dla osób dorosłych. Stowarzyszenie ZIARNO jest również laureatem nagrody głównej Fundacji St. Batorego i Deutsche Bank w konkursie „Porządnie poza rządem” oraz Akademii Rozwoju Filantropii.
ZIARNO prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach, posiadamy bazę noclegową dla max. 32 osób, stołówkę, wyposażone sale: ceramiczną, stolarską i tkacką, plac zabaw dla dzieci oraz sklepik zaopatrzony w drobne upominki od lokalnych wytwórców. 
Stowarzyszenie od początku swojej działalności skupia się na 5 obszarach. Są to:
- rozwój społeczności lokalnej w tym organizowanie corocznych imprez integracyjnych – wrześniowe Święto Michała oraz świąteczne Kolędowanie w Grzybowskiej Arce, od 25 lat wydajemy lokalny kwartalnik „Wieści znad Wisły”
- edukacja dzieci i młodzieży wiejskiej, głównie w obszarze ekologii i kultury regionalnej, organizacja ciekawych form wakacyjnego wypoczynku, warsztaty teatralne, turystyczne, muzyczne
- edukacja dorosłych, zwłaszcza z wykorzystaniem metody uniwersytetów ludowych. Dzięki międzynarodowej współpracy gościmy wielu ekspertów z Europy, a także sami uczestniczymy w wyjazdach studyjnych. W 2018 roku byliśmy współzałożycielami Federacji Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych. W lecie organizujemy tygodniowe warsztaty pod nazwą: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy dla Rodzin
- promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i na świecie. Organizujemy konferencje, wyjazdy studyjne i seminaria, m.in. „Dobre Żniwa – współpraca w rolnictwie ekologicznym”. W tym obszarze współpracujemy z wieloma organizacjami, jesteśmy też członkami różnych organizacji parasolowych, jak np. Koalicja Żywa Ziemia czy IFOAM (Międzynarodowa Federacja Ruchów Rolnictwa Ekologicznego). Wraz z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym prowadzimy dwuletnie kursy rolnictwa ekologicznego oraz wydajemy publikacje.
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży to nasza forma działalności gospodarczej, prowadzimy całoroczne warsztaty edukacji ekologicznej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, są to warsztaty całodniowe z pełnym wyżywieniem lub kilkudniowy pobyt u nas w ramach Zielonej Szkoły
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO i Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy są częścią grzybowskiego ekosystemu, który tworzą powiązane z nimi bio-piekarnia, serowarnia, ekologiczne gospodarstwo prowadzone przez Petera Startenwertha oraz Spółdzielnia Socjalna „Cor et Manus. Jak u Eli”. Więcej o historii Stowarzyszenia można się dowiedzieć oglądając film dostępny pod następującymi linkami:
 
STRONA INTERNETOWA: www.ziarno.grzybow.pl
 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

Sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Zapisz się do Newsletter...

...i już zawsze będziesz na bieżąco!