Informacje

Kurs Lidera Społecznego na Uniwersytecie Ludowym w Adamowie

Kurs Lidera Społecznego na Uniwersytecie Ludowym w Adamowie

Na Uniwersytecie Ludowym w Adamowie rozpoczął się Kurs Lidera Społecznego.

Biorą w nim udział mieszkanki powiatu łukowskiego angażujące się w działania na rzecz społeczności lokalnej, przedstawicielki instytucji kultury, różnych urzędów oraz sołtyski, czyli te kobiety, które chcą się rozwijać, działać na rzecz własnej społeczności lokalnej, realizować wspólne inicjatywy oraz zmieniać świat wokół siebie!

Celem kursu jest wzmocnienie lokalnych liderek w wymiarze zarządzania oraz wyposażenie  w kompetencje społeczne i zawodowe, pozwalające na rozwój jako liderki, a poprzez to na rozwój społeczności lokalnych, w których działają. Uczestniczki podniosą swoje kompetencje zawodowe i osobiste oraz umiejętności zarządzania, co przełoży się na profesjonalizację i podnoszenie jakości ich działań.

Ponadto kurs ma na celu integrować nieformalne liderki oraz panie, które już pracują w organizacjach pozarządowych, aby wymieniały swoje doświadczenia, włączały się w podejmowane działania, tworząc razem projekty.
Uczestniczki kursu wyjadą także na dwudniowe szkolenie do Nadgoplańskiego Uniwersytetu Ludowego, w celu obserwacji pracy innych oraz inspiracji i tzw. dobrych praktyk. Na zakończenie kursu odbędzie się spotkanie z makijażystą, stylistą i sesja zdjęciowa lokalnych liderek.

Kurs prowadzi  Karolina Suska – absolwentka socjologii na UJ, Aktywna Kobieta Lubelszczyzny. Absolwentka Akademii Liderów Kultury i Szkoły Liderów PAFW. Uwielbia pracę z ludźmi i dla ludzi. Uważa, że każdy człowiek posiada w sobie potencjał, który można twórczo wykorzystać.

Podczas pierwszego spotkania grupa lepiej się poznała, zintegrowała i określiła swoje oczekiwania wobec prowadzącej. Pierwsze lody i delikatne wątpliwości zostały rozwiane. Atmosfera była bardzo sprzyjająca rozmowom, otwieraniu się na nową wiedzę i informacje. To było naprawdę udane spotkanie zwiastujące świetną współpracę fantastycznych kobiet.

 

Działanie sfinansowane ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Edycja 2023.

Czytaj więcej...
Tu, gdzie nauka daje radość!

Tu, gdzie nauka daje radość!

Miejsca, gdzie nauka rodzi radość!

Uniwersytety Ludowe to wyjątkowe instytucje edukacyjne, które kładą nacisk na rozwijanie zainteresowań, poszerzanie horyzontów oraz budowanie społeczności. To nieformalne miejsca nauki, gdzie każdy może rozwijać swoje pasje i umiejętności, niezależnie od wieku czy wcześniejszego wykształcenia.

Radość z nauki

W przeciwieństwie do tradycyjnych uczelni, Uniwersytety Ludowe kładą duży nacisk na twórcze podejście do nauki. To nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim czerpanie radości z procesu uczenia się. Spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty praktyczne, dyskusje na różnorodne tematy - to wszystko sprawia, że nauka staje się fascynującą przygodą.

Wspólnota i wymiana doświadczeń

Na Uniwersytetach Ludowych spotkasz osoby o różnorodnych życiowych doświadczeniach i zainteresowaniach. Wspólnota ta tworzy wyjątkową atmosferę, w której łatwo nawiązać nowe znajomości i pogłębiać swoją wiedzę w miłej, otwartej atmosferze. Często to właśnie rozmowy z innymi uczestnikami prowadzą do odkrycia nowych pasji i perspektyw.

Nauka dla każdego

Nie ma znaczenia, ile masz lat czy jakie masz wykształcenie. Uniwersytety Ludowe są otwarte dla każdego, kto chce się uczyć i rozwijać. To miejsce, gdzie możesz zgłębiać tajniki malarstwa, uczyć się języka obcego, poznawać tajniki ogrodnictwa czy nauki gotowania. Wybór jest ogromny!

 

Uniwersytety Ludowe to prawdziwe źródło radości z nauki. To miejsca, gdzie wiedza i pasja spotykają się z otwartością i inspiracją. Jeśli szukasz miejsca, gdzie możesz nie tylko zdobywać nowe umiejętności, ale także czerpać przyjemność z nauki, to koniecznie zainteresuj się ofertą Uniwersytetów Ludowych w Twojej okolicy.

Czytaj więcej...
II Ogólnopolski Festiwal Uniwersytetów Ludowych w Krainie Vesny

II Ogólnopolski Festiwal Uniwersytetów Ludowych w Krainie Vesny

Koniec czerwca to wielkie święto uniwersytetów ludowych. W dniach 23-25 czerwca 2023 roku odbył się II Ogólnopolski Festiwal Uniwersytetów Ludowych. Tym razem ugościła nas Kraina Vesny - miejsce o niezwykłej sile i pięknie.

Festiwal stał się okazją do wymiany myśli, aktywnego dialogu i przede wszystkim szerzenia misji pedagogiki grundtvigiańskiej. Festiwalowa scena była miejscem spotkań artystów i ludzi z pasją. Ogólnopolski Festiwal Uniwersytetów Ludowych w Krainie Vesny sprzyjał dzieleniu się wiedzą, ale także nawiązywaniu nowych przyjaźni i umacnianiu tych już wcześniej zawartych. Chciałoby się rzec, że to festiwal dobrej atmosfery i wspaniałej, kwiecistej społeczności. Celebrowanie miłości do wiedzy, sztuki i drugiego człowieka nie mogło mieć lepszej oprawy.

W Festiwalu uczestniczyło kilkanaście uniwersytetów zrzeszonych w OSUL, ale także przedstawiciele uniwersytetów, które zainteresowane były tym, jak działamy, a także wymianą doświadczeń. To wspaniałe, że tak pięknie potrafimy się jednoczyć, bawić i od siebie uczyć.

To wyjątkowe wydarzenie zaczyna wpisywać się w piękną tradycję uniwersytetów ludowych i stanowi manifestację wartości, jakimi są edukacja, twórczość i wspólnota. Takie spotkania inspirują do dalszego rozwoju, odkrywania piękna kultury ludowej i edukacji przez całe życie.

Chociaż emocje powoli opadają, wspomnijmy ten czas i uśmiechnijmy się do wspomnień.

Czytaj więcej...
Dlaczego warto przystąpić do Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych?

Dlaczego warto przystąpić do Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych?

Uniwersytety Ludowe funkcjonujące na terenie naszego kraju, mają możliwość przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych. Wiąże się z tym wiele korzyści, które przemawiają za tym, że naprawdę warto.

Dzięki przystąpieniu do OSUL stawia się na współpracę i wymianę doświadczeń. Będąc w sieci, nawiązujemy współpracę między uniwersytetami, co otwiera możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, sprawdzonych, dobrych praktyk. Dzięki temu można korzystać z zasobów innych, co często przekłada się na nowe rozwiązania i podniesienie jakości oferowanych kursów i programów.

Rozbudowanie oferty edukacyjnej, to kolejny mocny punkt przystąpienia do OSUL. Czerpiąc z doświadczeń innych, inspirując się ich działaniami, rozmawiając z ekspertami, łatwiej jest poszerzyć własną ofertę edukacyjną, dzięki czemu uczestnicy mają większy dostęp do różnorodnych możliwości edukacyjnych.

Widoczność. Uniwersytety ludowe powstały dla ludzi, z myślą o ludziach. Dlatego ich widoczność na rynku jest bardzo ważnym elementem. Dzięki przystąpieniu do sieci, uniwersytet może zyskać większe uznanie w środowisku edukacyjnym, a co z tym związane: przyciągać większą liczbę studentów i zwiększać swoje możliwości rozwoju.

Przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych otwiera drzwi do nawiązywania partnerstw i uczestniczenia w projektach współpracy. Uniwersytet może brać udział w inicjatywach badawczych, projektach społecznych, programach wymiany studenckiej i innych formach współpracy z innymi uczelniami. To umożliwia rozwijanie wspólnych projektów, wymianę perspektyw i poszerzanie horyzontów uczelni.

Warto wspierać się na drodze kształcenia innych, warto czerpać od siebie nawzajem i uczyć się od innych. Dzięki partnerstwu można korzystać z dostępnego wsparcia i zasobów, choćby w sferze opracowywania programów nauczania, doskonalenia kadry nauczycielskiej, promocji i marketingu. Sieć może także zapewnić wsparcie administracyjne i organizacyjne, które ułatwia pracę.

Zapraszamy do kontaktowania się z nami - chętnie udzielimy odpowiedzi na nurtujące pytania i opowiemy więcej o korzyściach z wstąpienia w szeregi Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych.

Czytaj więcej...
Pedagogika grundtvigiańska filarem działań Uniwersytetów Ludowych

Pedagogika grundtvigiańska filarem działań Uniwersytetów Ludowych

Uniwersytety ludowe to koncepcja edukacyjna, której filarem jest pedagogika grundtvigiańska. Nazwa jej pochodzi od duńskiego myśliciela i pedagoga Nicolasa Frederika Grundtviga. Chociaż rozwijała się głównie w krajach skandynawskich, jej założenia przeniknęły poza ich granice. 
Uniwersytety ludowe powstały jako odpowiedź na potrzeby ludności wiejskiej i pracującej. W imię dostępności edukacji, powstały miejsca, które umożliwiały podjęcie edukacji i kształcenia.

Idea uniwersytetów ludowych to podejście zakładające, że edukacja powinna być dobrem dostępnym dla każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy pozycji społecznej.

Jednym z podstawowych założeń jest myśl, że edukacja człowieka trwa przez całe życie, a nauka nie powinna ograniczać się tylko do lat dziecięcych i młodości. To dlatego uniwersytety ludowe otwarte są dla osób w różnym wieku, oferują kursy i zajęcia odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom uczestników.

Ważnym elementem zaczerpniętym z pedagogiki grundtvigiańskiej jest skupienie na jednostce i umożliwienie jej rozwoju, zabierania głosu i uczestnictwa w dyskusji. Promowane są także interdyscyplinarność i aktywne życie kulturalne. Holistyczne spojrzenie na świat i zachodzące w nim procesy, jest niezbędne, by pewnie i bezpiecznie poruszać się w sferach nie tylko międzyludzkich, ale też gospodarczych czy politycznych.

Muzyka, literatura, sztuka, a także wszystkie formy ekspresji artystycznej to kolejna integralna część uniwersytetów ludowych. Dzięki byciu w jedności i zrozumieniu przeciwdziała się wykluczeniu społecznemu i buduje społeczność opartą na równości i szacunku.

Pedagogika grundtvigiańska i uniwersytety ludowe mają na celu rozwijanie w uczestnikach umiejętności współpracy, krytycznego myślenia, a także poczucie, że są ważnym elementem najbliższej społeczności.

Dzięki uniwersytetom ludowym dorośli mogą kontynuować naukę, ale także rozwijać i odkrywać swoje pasje i talenty w dowolnym momencie życia.

 

Czytaj więcej...
Pierwsza międzynarodowa publikacja OSUL w ramach projektu PROMOCITI

Pierwsza międzynarodowa publikacja OSUL w ramach projektu PROMOCITI

W jaki sposób uniwersytety ludowe i podobne do nich placówki edukacyjne w Europie rozwijają swoją pracę
w zakresie promocji aktywności obywatelskiej i stają się źródłem rozwoju demokracji?

Jest to główne pytanie projektu ERASMUS+ pt: "PROMOCITI".

Teraz wreszcie opublikowaliśmy nasz pierwszy międzynarodowy raport na temat aktywnego obywatelstwa
i edukacji dorosłych. Możecie przeczytać wyniki 25 wywiadów z dyrektorami uniwersytetów ludowych
i podobnych instytucji edukacyjnych w pięciu krajach europejskich.

Przedstawiają one dziesięć ???? skutecznych sposobów na wzmacnianie aktywnego obywatelstwa
w uniwersytetach ludowych.

Raport znajdziecie w linku poniżej:

https://osul.pl/.../Folk%20High%20Schools%20and%20Active...

 

Dziękujemy organizacjom, z którymi prowadzimy prace nad kolejnymi ciekawymi wyzwaniami. 

 

SPES Zukunftsakademie

Färnebo folkhögskola

Verband der Bildungszentren im ländlichen Raum

ARGE Bildungshäuser Österreich

FACEPA Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes

Czytaj więcej...
Sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Zapisz się do Newsletter...

...i już zawsze będziesz na bieżąco!