Informacje

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego jest kontynuacją działającego od 1959 roku Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Pierwsze kursy przeznaczone były dla organizatorów życia kulturalno-oświatowego na wsi, pojawiały się też kursy dla Związku Młodzieży Wiejskiej, kursy dla bibliotekarzy, kursy dokształcające dla młodych nauczycieli i rolników. Spory wkład wniósł Uniwersytet we Wzdowie do koncepcji i praktyki kształcenia gospodarzy wiejskich klubów kultury, pracowników gminnych ośrodków kultury o organizatorów pracy społeczno-kulturalnej. Jednym z ważniejszych kursów w początkowych latach działalności UL we Wzdowie, był kurs dla instruktorów teatru amatorskiego, którego absolwentami są m.in. Marcin Daniec, Krzysztof Hanke, Stanisław Guzek znany jako Stan Borys, Ivo Orlowski, Jan Kondrak, Piotr Woroniec.  Ul we Wzdowie przez lata realizował wiele kursów w zakresie rękodzieła artystycznego i sztuki zleconych przez Centrum Kształcenia Nauczycieli.

W 2006 roku, dzięki pomocy i życzliwości Gminy Bukowsko Uniwersytet Ludowy przeniesiony został ze Wzdowa do Woli Sękowej. Dalsze działania w poprzednim miejscu były już  niemożliwe ze względu na trudności w utrzymaniu dużego zabytkowego pałacu – którego remont i utrzymanie przerastało możliwości Stowarzyszenia.

Obecny kierunek: rękodzieło artystyczne, prowadzony jest nieprzerwanie od 1984 roku. Prowadzony był w trybie stacjonarnym, oraz zaocznym. Średnio w kursie brało udział około 70 - 80 osób, ( dwie grupy w trybie zaocznym i dwie w stacjonarnym). Do 2011 roku realizowany był w formie Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego, pod nadzorem organów Ministerstwa Kultury, najpierw Centrum Animacji Kultury, potem Narodowego Centrum Kultury. Absolwenci kursu, po złożonym egzaminie instruktorskim otrzymywali uprawnienia do pracy w domach kultury, a ich wykształcenie było uznawane za równoległe z wyksztalceniem średnim zawodowym.

Uniwersytet nawiązuje do grundtwigańskiej  tradycji szkół ludowych, w których duże znaczenie przykładano do ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji  i aktywizowaniu środowiska lokalnego, rozwoju kompetencji obywatelskich i zawodowych  uczestników zajęć. Nasz uniwersytet od ponad 60-lat stara się kontynuować te tradycje prowadząc długofalowe formy edukacji dorosłych oraz działania w środowisku lokalnym. Program kursu o profilu  Rękodzieło Artystyczne opracowywany jest we współpracy z uczestnikami, w  nawiązaniu do potrzeb, problemów i zainteresowań. Relacje między instruktorami i  wykładowcami a słuchaczami mają charakter partnerski, oparte są na dialogu i współpracy. Społeczność ULRA tworzy pewną „rodzinną” formę –wspólne działanie, uczenie się, spotkania, posiłki, mieszkanie, dyskusje, śpiew. Położenie ośrodka na wsi, w malowniczej okolicy Beskidu Niskiego spełnia jedno
z najistotniejszych przesłań Mikołaja Grundtwiga- inspiracja i kontakt Naturą.

Sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Zapisz się do Newsletter...

...i już zawsze będziesz na bieżąco!