Informacje

Uniwersytety Ludowe - wyzwania, zadania, szanse - Konferencja

Uniwersytety Ludowe - wyzwania, zadania, szanse - Konferencja

W dniach 11 i 12 października 2022 na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja sieciująco-podsumowująca zorganizowana przez Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W dniach 11 i 12 października 2022 na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja sieciująco - podsumowująca projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pt. „Rozwój Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych”. Wydarzenie to zorganizowane było przez Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej
w Gdyni i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Dzień pierwszy to spotkanie sieciujące, w którym udział wzięli nie tylko aktualni członkowie OSUL ale również osoby reprezentujące podmioty aspirujące do dołączenia do Sieci. Podczas spotkania, panowała prawdziwa ULowa atmosfera, pełna wymiany doświadczeń, dyskusji i poznawania nowych, potencjalnych partnerów projektowych.  

Podczas drugiego dnia (12 października 2022) przedstawiciele świata nauki, praktycy z uniwersytetów ludowych oraz pasjonaci tego nurtu wzięli udział w konferencji naukowej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczęła prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska, która powitała zgromadzonych gości i poprosiła Prodziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. UAM dr hab. Waldemara Segiet oraz Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – prof. AMW dr hab. Jerzego Kojkoła o oficjalne otworzenie konferencji.

W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pan Wojciech Kaczmarczyk.

W pierwszej sesji plenarnej spotkania prof. AMW dr hab. Tomasz Maliszewski zaprezentował nowoczesne trendy w rozwoju uniwersytetów ludowych, a Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogikii SGGW dr Iwona Błaszczak zaprezentowała metodykę pracy w uniwersytetach ludowych.  W trakcie trwania tej sesji poruszony został również temat wolontariatu w uniwersytetach ludowych, który przedstawiła i omówiła na przykładzie Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego Ewa Smuk – Stratenwerth.

Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie dotychczasowych działań podejmowanych przez Sieć na rzecz rozwoju ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce oraz zgodnie z tytułem konferencji („Uniwersytety Ludowe – wyzwania, zadania, szanse”) omówiono aktualne wyzwania i możliwości jakie stoją przed uniwersytetami ludowymi w naszym kraju.

Podczas konferencji, dyrektor Kaczmarczyk zachęcał wszystkich do działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i udzielania się w radach działalności pożytku publicznego.

Prezes Zarządu OSUL, Jakub Mincewicz, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia sieci, jej rozwój oraz działania podjęte
w trakcie trwania projektu dofinansowanego z Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Podczas drugiej sesji plenarnej przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji omówili sposoby aplikowania o granty w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych, a Prezes Zarządu przedstawił międzynarodowe działania Federacji w partnerstwie z Sieciami niemiecką, austriacką i szwedzką, które prowadzone są w ramach projektu Erasmus+
pt.: „PROMOCITI – Promoting active citizenship”.

W trakcie trwania tej sesji prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska zaprezentowała platformę EPALE jako przestrzeń promowania idei i działalności uniwersytetów ludowych. 

Warto wspomnieć, że podczas trwania konferencji wręczono „Medal z okazji 100-lecia uniwersytetów ludowych
w niepodległej Polsce” BARBARZE DĄBROWSKIEJ autorce książki
o ks. Antonim Ludwiczaku.

Konferencja sieciująco – podsumowująca zakończyła się dwiema sesjami warsztatowymi, z których skorzystać mogły osoby zarejestrowane na konferencję. Do wyboru uczestników były sesja historyczna - prowadzona przez prof. AMW
dr hab. Tomasza Maliszewskiego oraz prof. AMW dr Joannę Janik, a także sesja muzyczna - prowadzona przez dr Martę Kędzia z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Zapisz się do Newsletter...

...i już zawsze będziesz na bieżąco!