Informacje

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie jest jedyną instytucją edukacji obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim, której założenia oparto na skandynawskich, głownie grundtvigiańskich tradycjach.

Nasz holistyczny program edukacyjny jest różnorodny, pełen pomysłów i rozrywki. Uczymy się razem, razem tworzymy i się rozwijamy – tworzymy wspólnotę̨ osób uczących się. Aktywność to po prostu różnorodność i zabawa. W centrum uwagi stawiamy kulturę, edukację i rozwój zdolności intelektualnych, fizycznych i praktycznych dorosłego człowieka. Spotkania międzynarodowe stwarzają możliwość poznania aspektów historycznych, politycznych i kulturalnych regionu. Seminaria, kursy i warsztaty otwierają możliwości indywidualnych spotkań z przyjaciółmi, sąsiadami i rodziną. Pracujemy tak, aby nasza różnorodna oferta trafiała do wszystkich, niezależnie od wykształcenia, zamożności, płci czy wieku – barier tu nie ma.

 

Osoby poszukujące nowej drogi w życiu i pracy oraz potrzebujące wsparcia i chcące podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje z pewnością znajdą coś dla siebie w szerokim wachlarzu kursów zawodowych, artystycznych i ogólnych, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia i utrzymania stanowiska. Proponujemy szereg kursów dla osób, które pragną rozwinąć swoje kompetencje, pasje i zainteresowania. Oferujemy zajęcia rozwijające zdolności manualne, a także wyobraźnię i nowe techniki. W ZUL uczestnicy są zawsze w centrum. Dlatego wszelkie kursy dostosowywane są do ich aktualnych potrzeb. Każdy słuchacz podąża ścieżką edukacji, przygotowaną zgodnie z jego celami, umiejętnościami i tempem. Większość kursów, szkoleń i warsztatów prowadzona jest nieodpłatnie i dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

 

Z uwagi na fakt bezpośredniego sąsiedztwa z Republiką Federalną Niemiec znaczna część działalności placówki koncentruje się na zadaniach współorganizowanych z niemieckimi partnerami oraz na nauce języka niemieckiego (dla Polaków) i języka polskiego (dla Niemców), a tym samym na szeroko pojętej wymianie międzykulturowej. Dialog międzykulturowy jest wyzwaniem zarówno dla ponowoczesności, jak i dla obszaru w jakim usytuowany jest ZUL. Na przestrzeni ostatnich lat organizowane były m.in. kursy zawodowe (Kurs kompetencji biurowych, Akademia nowych możliwości, e-senior, College Liderów), kursy językowe (j. niemiecki i j. angielski), muzyczne (dwie edycje Letniej Szkoły Muzykowania, Muzykanci na Pomorzu Zachodnim), warsztaty rękodzielnicze (ceramika, zabawa z drewnem i filcem), zajęcia ruchowe: taniec dla pań/par lub joga oraz wiele, wiele innych…

 

Wielkim wyzwaniem dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stało się zdalne prowadzenie zajęć edukacyjnych w dobie pandemii. Jednak dzięki wymaganym kompetencjom zespołu, wiedzy merytorycznej, jak również odpowiednim narzędziom (oprogramowanie, sprzęt), ZUL bardzo sprawnie dostosował się do zmieniającej się rzeczywistości. Przenosząc spotkania do sieci, bezpośredni kontakt z uczestnikami został ograniczony zgodnie z zaleceniami. Zdalnie prowadzony jest zatem kurs Budżet w pigułce, kursy językowe oraz liczne webinaria podejmujące rozmowy o kryzysie i o emocjach mu towarzyszących.
Od 2022 r. na wzór skandynawskich uniwersytetów ludowych oferujemy wszystkim, nie mającym jeszcze pomysłu na życie, kilkumiesięczne zajęcia z zakwaterowaniem i wyżywieniem w internacie.
 
Zachęcamy do podejmowania intelektualnych wyzwań.
Budujemy ścieżki rozwoju, nie wskazujemy ich!

Sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Zapisz się do Newsletter...

...i już zawsze będziesz na bieżąco!