Co to jest UL?

„Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, czy to w wieku dwudziestu, czy osiemdziesięciu lat. Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody."

Henry Ford

 

Uczenie się to sekret młodego, sprawnego umysłu. Już Seneka, Platon czy Konfucjusz zwracali uwagę na konieczność ciągłego rozwoju. Naturalna ciekawość poznawcza człowieka potrzebuje zaspokojenia poprzez doświadczanie i obcowanie z innymi. 

 

Nauka przez całe życie to nie tylko ciągłe pobudzanie mózgu do aktywności, ale także antidotum na samotność, większa pewność siebie, możliwość odnoszenia sukcesów zawodowych, a także odkrywanie lub poszerzanie swoich talentów i pasji.

 

Uniwersytety Ludowe to świetna alternatywa dla osób dorosłych, które chcą się rozwijać i poszerzać kompetencje, a także wartościowo spędzać czas. 

 

Uniwersytet to wolna, demokratycznie urządzona szkoła dla dorosłych, w której to dorośli współtworzą proces edukacyjny. Ludowy natomiast, to odniesienie do powszechności: niezależnie od pochodzenia, wykształcenia czy statusu majątkowego. 

 

Misją Uniwersytetów Ludowych jest pozytywne wpływanie na funkcjonowanie lokalnych społeczności, umacnianie ich poczucia lokalnej tożsamości oraz otwieranie na globalne problemy ludzkości. Misja ta realizowana jest poprzez dostarczanie w przyjaznym środowisku przydatnych, praktycznych umiejętności oraz wiedzy „studentom” i satysfakcji zawodowej „wykładowcom”. 

 

Codzienne działanie Uniwersytetów Ludowych opiera się na wolności wyboru programu kształcenia, oparciu procesu kształcenia na „spotkaniu i dialogu”, a także na braku autorytarności w kształceniu. 

 

Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych zrzesza uniwersytety, by realizować zadania w zakresie komunikacji i promocji:

 

  • Uświadamianie interesariuszom zewnętrznym fakt istnienia ULi.
  • Komunikowanie kluczowych wartości oraz przedstawianie specyfiki metod pracy zainteresowanym studentom, wykładowcom, mediom czy zainteresowanym stworzeniem nowego uniwersytetu.
  • Budowanie pozytywnej postawy wobec ULi, pośród kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych. 

 

Uniwersytety Ludowe bywają utożsamiane są z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Każda z tych jednostek służy społeczeństwu i wspiera kształcenie przez całe życie, jednak istnieją pewne różnice, które warto podkreślać.

 

Uniwersytety Ludowe:

 

  • nie koncentrują się na osobnych wykładach tematycznych, 
  • realizują kształcenie w formach pobytowych,
  • nie są zlokalizowane przy uczelni wyższej,
  • pośród studentów nie ma wyłącznie seniorów.

 

Kształcenie się, uczenie, rozwój to niezwykle ważny aspekt życia każdego człowieka. Może nie jest sekretem długowieczności, ale na pewno można powiedzieć, że jest sukcesem samym w sobie: człowiek otwarty na doświadczanie, wiedzę i innych, to człowiek, z którym chce się obcować. Jesteśmy dumni, że gromadzimy wokół siebie taką właśnie społeczność!

Sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Zapisz się do Newsletter...

...i już zawsze będziesz na bieżąco!