Program Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

"Rozwój Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych"

Projekt złożony i zakwalifikowany do realizacji (z ramienia OSUL) w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów ludowych na lata 2020-2030 zakłada wiele ciekawych działań. W trakcie realizacji projektu:

  • Opracowana zostanie Metoda Uniwersytetu Ludowego
  • Opublikowane będą trzy tomy MUL, w których znajdą się teksty źrodłowe o polskich uniwersytetach ludowych do roku 1989, informacje dotyczące organizacji i metodyki w aktualnie działających ULach oraz perspektywiczne działania uniwersytetów ludowych w wymiarze europejskim
  • Opracowana zostanie strategia rozwoju marki uniwersytet ludowy
  • Przeprowadzony zostanie otwarty konkurs na logo OSUL
  • Odbędzie się Seminarium "Uniwersytety Ludowe wobec wyzwań antropcenu" prowadzone przez p. Ewę Smuk-Stratenwerth
  • Zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja "100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce - 1921-2021"
  • Opracowany i wydany zostanie nowy śpiewnik dla uniwersytetów ludowych pt.:"PIEŚNIK"
  • Przygotowany zostanie ogólnopolski Festiwal Uniwersytetów Ludowych (FUL) 
  • Opracowane bedą programy kursów wzrocowych dla UL (ekologia, rzemiosło artystyczne, edukacja obywatelska) a następnie przeprowadzone i zewaluowane będą kursy wzrocowe

 

Jednym z głównych celów tego projektu jest budowa sieci oraz wzmocnienie ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce. 

 

 

 

 

Sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Zapisz się do Newsletter...

...i już zawsze będziesz na bieżąco!